Fantom karbonkreditek

Credite de carbon fantomă

Credite de carbon fantomă este un termen care sugerează că existența sau impactul anumitor credite de carbon poate fi îndoielnic sau discutabil.

Creditele de carbon sunt credite acordate pentru acțiuni sau proiecte care reduc sau evită emisiile de gaze cu efect de seră. Aceste credite sunt tranzacționabile pe piețele de carbon și sunt utilizate pentru a ajuta emitenții să își reducă emisiile.

Problema creditelor de carbon fantomă apare atunci când proiectele sau măsurile nu reduc în mod demonstrabil emisiile, dar se emit credite pentru acestea. Acest lucru se poate datora faptului că rezultatele proiectului sunt dificil de verificat, că efectele de reducere a emisiilor sunt supraestimate sau că măsura, în ansamblul ei, nu duce la reduceri efective ale emisiilor.

Această problemă este periculoasă, deoarece, prin achiziționarea sau utilizarea de credite de carbon fantomă, unele organizații sau companii pot da impresia falsă că au realizat reduceri semnificative ale emisiilor, când, de fapt, nu au depus niciun efort real pentru a-și reduce impactul asupra mediului.

Pentru a evita problema creditelor de carbon fantomă, este important să se dezvolte sisteme transparente și fiabile de credite de carbon care să garanteze că proiectele reduc efectiv emisiile și că creditele sunt verificabile și credibile. Astfel de sisteme vor garanta că, prin mecanisme de verificare eficiente și standarde stricte, creditele de carbon vor contribui în mod real la lupta împotriva schimbărilor climatice.

Compensarea emisiilor de dioxid de carbon prin credite de carbon variază de la bine la rău. Compensațiile credibile pot contribui la soluții climatice – dacă sunt însoțite de acțiuni concrete de reducere a emisiilor. Din nefericire, există multe exemple de proiecte de valoare îndoielnică, așa că este important să se verifice credibilitatea acestora. Aceasta nu este o problemă pentru creditele de carbon din registrele internaționale. Fiecărei serii i se atribuie un număr de identificare, iar documentația este disponibilă la cerere.

Folosirea sau utilizarea de credite de carbon discreditate reprezintă o înșelăciune a pieței și a autorităților și constituie o infracțiune penală.

László A. Rampasek